Regulamin sklepu internetowego MUSTANGCLINIC.EU

1.         Sklep internetowy

1.1.     Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.mustangclinic.eu (dalej jako „Sklep”) przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient”).

1.2.     Sklep jest prowadzony jest przez firmę: Mustangclinic Adam Gertig, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 779-159-22-06 – dalej łącznie jako „Sprzedawca”

1.3.     Adresem przedsiębiorstwa Sprzedawcy jest ul. Widok 1, 62-070 Dąbrówka.

1.4.     Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
a)         pocztą elektroniczną pod adresem: info@mustangclinic.eu
b)         telefonicznie pod numerem: 739 289 427
c)         pocztą tradycyjną pod adresem przedsiębiorstwa

1.5.     Sklep umożliwia Klientom składanie na odległość zamówień na produkty i przeznaczony jest dla firm oraz osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Sklepu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Sklepie i akceptacja zasad korzystania z Sklepu określonych w tym Regulaminie. Zabronione jest wprowadzanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze Sklepu składając oświadczenie Sprzedawcy.

1.6.     W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Firefox w wersji co najmniej 30, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz aktywnym adresem poczty elektronicznej.

1.7.     Sklep zapisuje na komputerze Klienta pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności. Szczegóły opisane zostały w Polityce Cookies

2.         Składanie zamówienia

2.1.     Sprzedawane produkty są nowe i wolne od wad.

2.2.     Właściwości produktów oraz ich ceny są każdorazowo wskazane w informacji produkcie która jest dostępna w ramach Sklepu.

2.3.     Zamówienia Klientów są przyjmowane poprzez Sklep. Po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2.4.     Złożenie zamówienia poprzez Sklep jest możliwe dla zarejestrowanych Klientów Sklepu oraz dla Klientów niezarejestrowanych po wypełnieniu elektronicznego formularza. Proces składania zamówienia kończy się wyraźną akceptacją przez klienta wszystkich parametrów i warunków składanego zamówienia.

2.5.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a)         przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 98 2490 0005 0000 4530 9445 5851 – przedpłata
b)         płatność on-line. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. lub Przelewy24

            Dostępne formy płatności:

            Karty płatnicze:
            * Visa
            * Visa Electron
            * Mastercard
            * MasterCard Electronic
            * Maestro

c)         płatność przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel

2.6.     Składając zamówienie Klient wybiera sposób dostawy lub odbioru produktu spośród opcji dostępnych w momencie składania zamówienia, które różnią się kosztami i szacunkowym czasem biegu przesyłki.

2.7.     Dostępność poszczególnych sposobów jest uzależniona od rozmiarów, masy oraz wartości produktów zamawianych w ramach jednego zamówienia.

2.8.  Do każdego zamówienia wystawiany i dołączany jest paragon fiskalny. Na wyraźne życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

3.         Realizacja zamówienia

3.1.     Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu środków lub wyborze płatności za pobraniem. W przypadku płatności kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

3.2.     Standardowy termin realizacji zamówienia od momentu rozpoczęcia realizacji do momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi wynosi 1 dzień roboczy. W przypadku zamówień złożonych w weekendy i dni wolne od pracy może wynieść 2 dni robocze.

3.3.     Całkowity czas od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi do momentu podjęcia przez przewoźnika próby doręczenia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3.4.     W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji.

3.5.     W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, obsługa Sklepu kontaktuje się z Klientem, informując o możliwości odbioru.

4.         Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

4.1.     Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy Sprzedawcy albo adres poczty elektronicznej info@mustangclinic.eu oświadczenia przed jego upływem.

4.2.     Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z dowolnego wzoru formularza odstąpienia od umowy lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

4.3.     Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

4.4.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

5.         Reklamacje

5.1.     Klient ma prawo skorzystać z rękojmi za wady rzeczy lub z gwarancji udzielonej przez producenta. Skorzystanie z jednego z uprawnień nie wyłącza skorzystania z drugiego.

5.2.     Klient może składać reklamacje dotyczące wad sprzedanych produktów oraz działania Sklepu:
a)         pocztą elektroniczną na adres info@mustangclinic.eu
b)         w formie pisemnej na adres Mustangclinic Adam Gertig, ul. Widok 1, 62-070 Dąbrówka

5.3.     W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji w treści reklamacji prosimy wskazać:
a)         imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b)         datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji (złożenia zamówienia w sklepie),
c)         przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
d)         wskazanie przyczyny składania reklamacji w tym okoliczności stwierdzenia wady

5.4.     Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie będą wystarczały do pełnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca odpowiadając na taką reklamację wskaże składającemu reklamację elementy niezbędne do jej pełnego rozpatrzenia.

5.5.     W sytuacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga bezpośredniego kontaktu z produktem, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, który złożył reklamację.

5.6.     Sprzedawca odpowiada na reklamację w takiej formie, w jakiej została ona do niego skierowana, chyba, że Klient wyraźnie zażąda innej formy odpowiedzi.

6.         Polityka prywatności oraz ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Procedura ochrony danych osobowych obowiązuje od 25 maja 2018.

Mustangclinic Adam Gertig, właściciel serwisu Mustangclunic.eu dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu. W celu realizacji rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
https://mustangclinic.eu/pl/content/8-polityka-prywatnosci

7.         Postanowienia końcowe

7.1.     Prawem właściwym dla umów zawieranych ze Sprzedawcą jest prawo polskie.

7.2.     Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7.3.     Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

7.4.     Treści zawarte na stronach internetowych Sklepu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawem autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z treści opisów produktów, fotografii wymaga zgody uprawnionych podmiotów. Znaki towarowe, do których uprawnienia służą podmiotom trzecim podmiotów trzecich zostały użyte na stronach Sklepu wyłącznie w celu informowania o dostępnych produktach opatrzonych tymi znakami.

Śledź nas na Facebooku